ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ή ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ
Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζουμε μία ετερογενή ομάδα πνευμονικών νοσημάτων τα οποία προσβάλλουν τόσο το πνευμονικό παρέγχυμα όσο και τους αεραγωγούς, παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά (κλινικά, απεικονιστικά, κλπ.) και χαρακτηρίζονται από χρόνια φλεγμονή. Προοδευτικά μπορεί να καταλήξουν σε πνευμονική ίνωση.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες ταξινομήσεις η τελευταία από τις οποίες τα διακρίνει σε 5 κατηγορίες :

 1. Νοσήματα που σχετίζονται με συστηματικές ασθένειες

(πχ. Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Συστηματικός Ερυθηματώδης, Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, Πολυμυοσίτιδα-Δερματομυοσίτιδα, Κοκκιωμάτωση Wegener, Κοκκιωμάτωση Churg-Strauss, Σύνδρομο Βechet, Σύνδρομο Goodpasture, Ιδιοπαθής Πνευμονική Αιμοσιδήρωση, Συστηματική σκλήρυνση)

 1. Νοσήματα που προκαλούνται από φάρμακα ή περιβαλλοντικούς παράγοντες

(Εξωγενής αλλεργική κυψελιδίτιδα, Πυριτίαση, κλπ)

 1. Κοκκιωματώδη νοσήματα

(Σαρκοείδωση, Βηρυλλίωση, Ιστιοκυττάρωση, κλπ)

 1. Ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονίες

(Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, Οξεία διάμεση πνευμονία, Κρυπτογενής οργανούμενη πνευμονία, κλπ)

 1. Άλλες διάμεσες πνευμονοπάθειες

(Αμυλοείδωση, Ηωσινοφιλική πνευμονία, Λεμφοκυτταρική διάμεση πνευμονία, Οζώδης σκλήρυνση, Νευροϊνωμάτωση, Κυψελιδική πρωτεϊνωση, Λεμφοαγγειολειομυομάτωση, κλπ)

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η συμπτωματολογία και τα εργαστηριακά ευρήματα ποικίλλουν ανάλογα το συγκεκριμένο νόσημα. Παρουσιάζουν όμως ταυτόχρονα και κοινά (κλινικά & εργαστηριακά) χαρακτηριστικά, όπως :

 • Προοδευτική επιδεινούμενη δύσπνοια προσπαθείας
 • Μειωμένη ικανότητα άσκησης
 • Ξηρός παροξυσμικός βήχας
 • Πληκτροδακτυλία ή πρήξιμο των δαχτύλων

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Εκτός της κλινικής εικόνας και της κλινικής εξέτασης, οι οποίες πολλές φορές μας κατευθύνουν σ` ένα συγκεκριμένο νόσημα, η επιβεβαίωση θα γίνει με τα εργαστηριακά ευρήματα, τα οποία περιλαμβάνουν.

 • Αιματολογικές εξετάσεις
 • Ακτινογραφία θώρακος
 • Αξονική τομογραφία θώρακος συνήθως υψηλής ευκρίνειας η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι διαγνωστική
 • Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής (σπιρομέτρηση & διαχυτική ικανότητα πνευμόνων)
 • Βρογχοσκόπηση και βρογχοκυψελιδική έκπλυση
 • Βιοψία πνεύμονα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία στην πλειονότητα των νοσημάτων αυτών απαιτεί τη χορήγηση υψηλών δόσεων κορτικοειδών (κορτιζόνης) και ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις απαιτείται μεταμόσχευση πνεύμονα

cough_2434207b

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *